30 Ağustos 2012 Perşembe

Döngüler

Döngüler iki türlüdür: while ve for döngüleri. Bunların da farklı şekillerde kullanımı vardır. While'ı inceleyerek başlayalım.

While

Bir ifade doğru olduğu sürece döngü çalışmaya devam eder. Kod bloğunun sonuna kadar gider ve ardından tekrar kontrol eder. Eğer doğru ise devam eder, değil ise döngü dışına çıkar. Şu şekilde kullanılır;


1
2
3
while(kosul){
     yapilacaklar
}

Aynen if deyiminde olduğu gibi, burada da koşul true veya false değeri döndüren bir ifade olmalıdır. Yukarıdaki yapıda, önce koşul kontrol edilir, ardından eğer koşul doğru ise yapılacaklar kısmı çalıştırılır. Yani, bu döngüdeki kodlarımızın hiç çalışmama ihtimali vardır.

Eğer kodlarımızın en az bir defa çalışmasını istiyorsak, bir do-while döngüsü yaratmamız gerekir. Bu şekilde, koşulun durumu ne olursa olsun, kod en az bir defa çalışır.


1
2
3
4
5
do
{
 yapılacaklar
}
while(kosul);

Gördüğünüz gibi, do'dan sonra noktalı virgül filan yok. While'dan sonra normalde yok iken, bu durumda var. Zaten yukarıdaki yapıyı şu şekilde de yazabilirdik, çünkü Java'da boşlukların önemi yok:


1
2
3
do{
 yapılacaklar
}while(kosul);

Bu döngüden de istediğimiz zaman çıkabilmek için break ifadesini kullanabiliriz. Kullanımı yaratıcılığımıza bağlı ama şu şekilde yapabiliriz: 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
int a = 0;
while(true){
 System.out.println("Döngüdeyiz: "+a);
 a++;
 if(a>5){
  break;
 }
 
}
System.out.println("Döngüde değiliz.");

Tabi ki buradaki örneği break kullanmak için yaptık. Aslında aynı şeyi yapan daha kısa bir kod yazabilirdik.


1
2
3
4
5
6
int a = 0;
while(a<=5){
 System.out.println("Döngüdeyiz: "+a);
 a++;
}
System.out.println("Döngüde değiliz.");

a<=5 dedik çünkü yukarıdaki kod, a 5 olana kadar çalışıyor. Aynı şeyi bu şekilde de elde edebiliyoruz.

For

For döngüsü genelde bir dizinin elemanlarını sıralarken vs. kullanılır. Ama bu tek kullanım alanı değildir tabi ki. Kısaca kullanımı şu şekildedir;


1
2
3
for(int i = 0;i<10;i++){
   System.out.println(i);
}

for ve yanındaki parantezi açıklayacak olursak;
int i = 0 dediğimiz yerde, döngüyü sürdürmek için gerekli değişkeni tanımlıyoruz. Burada tanımladığımız değişkenin etki alanı sadece döngü içidir. Yani, döngünün dışında bir i değişkenimiz yok.
i<10 verdiğimiz yerde de, döngünün bitmesi için bir koşul belirtiyoruz. Döngüyü kontrol için i değişkeni tanımladığımız için, i ile ilgili bir şey olması gerekiyor.
i++ ise i değişkenini her döngü sonunda bir sayı arttırmayı sağlar. Eğer bu şekilde bir şey yazmazsak, döngüden çıkamayız (Tabi ki döngünün içindeki yerde i'yi arttırmadığımızı varsayıyoruz).

Tabi ki yukarıdaki sadece bir örnektir. Mesela i'yi 100 olarak tanımlayıp i>0 deyip, i-- da diyebilirdik. Aynı şekilde, şunu da yapabilirdik;


1
2
3
for(int i = 0; i<10;i+=2){
 System.out.println(i);
}

Burada da i'yi ikişer arttırıyoruz.

For döngüsünün özel bir tipi vardır. Kimi yerlerde buna for-each döngüsü de denir.  Bu döngünün tek amacı, dizilerin değerlerini sıralamaktır. Öyle ya da böyle, ne kadar ertelersek erteleyelim, dizilerle ilgilenmemiz gerekeceği için, işimizi kolaylaştıracak şu yapıyı bilmekte yarar var;


1
2
3
4
int[] dizi = {1,6,7,9,5,3,8,0,3465,2};
for(int i:dizi){
 System.out.println(i);
}

İlk satırda bir dizi tanımladık. Dizi tanımlarken [ ve ] kullanılır. Farklı şekillerde dizi tanımlanabilir. Şu anda konumuz değil :)
İkinci satırda, gördüğünüz üzere daha kısa şeyler yazarak bir üst örnekle de kurabileceğimiz döngüyü kurduk.
Burada sürekli i kullanmam o harfin zorunlu olduğu manasına gelmesin tabi ki. Yani aslında ikinci satır şudur;


1
2
for(degiskenTip degeri:diziAdi){
}

For ve while ile şöyle bir güzellik yapabiliyoruz kendimize; Konsol programlarımızın sürekli çalışmasını sağlayabiliyoruz. Yazdığımız (veya yazmaya çalıştığımız) tüm programlar, sadece bir defa istediğimiz işlemi yapıp kapanıyordu. Ama istediğimiz şey bunun biraz daha ötesiydi, biz kapatana kadar çalışsın.

Bunun için sonsuz bir döngü yaratmak gerekir. Bu da gayet kolaydır. Programınızı yazın ve hatasız çalıştığından emin olun. Daha sonra da kodlarınızı sonsuz bir döngünün (yani aşağıdaki örneklerden birinin) içine yazın.


for(;;){
 kodlarınız  
}

veya

while(true){
 kodlarınız 
}

Şu anda sürekli devam eden bir programımız var. Peki, eğer köşedeki çarpıya basmadan programın biz istediğimizde kapanmasını istersek ne olacak?

Böyle bir durumda, sınırsız döngünün içinde bir yerde (bu kodlarınızın arasında da olabilir) kullanıcıdan bir girdi alırsınız ve girdiye göre çıkış işlemini başlatırsınız.

Mesela kullanıcı K yazıp ENTER tuşuna basınca program döngüyü terk etsin ve çıkış işlemini yapsın:


String kullaniciGirdisi="";
if(kullaniciGirdisi.equals("K")){
 System.exit(0);
}

Burada kullanıcıdan nasıl girdi edeceğimiz yazmıyor. Sadece kullaniciGirdisi değişkenine, kullanıcı girdisinin atandığını varsayıyoruz.
if içindeki kodlar, değişkenimizi K harfi ile karşılaştırıyor. Karşılaştırmak için normalde == kullanırdık ama Stringler için stringDegisken.equals("string" veya stringNesne) kullanırız.

System.exit(0) ifadesi, sondaki 0 dışında kendini açıklıyor zaten. Sıfır ise, çıkış kodudur. İstediğimiz değeri oraya koyabiliriz ve sıfır dışındaki her biri, bir hatadan dolayı çıkışı simgeler. Ama şu anda, kullanıcı istediği için (hata olmadan) bir çıkış gerçekleştirmeye çalıştığımız için, 0 kullanıyoruz.

Her zamanki gibi, sorular veya yorumlar için açığım :)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder